حمل و نقل

تحویل استاندارد

تحویل در 2-4 روز برای اروپا. 7-10 روز کاری برای ایالات متحده آمریکا.

تحویل روز بعد

برای کلیه سفارشات ثبت شده قبل از ساعت 14 در روز شنبه – جمعه. موارد استثنا اعمال می شود، لطفاً به وب سایت شرکت مخابراتی ما مراجعه کنید.

کلیک کنید و جمع آوری کنید

کلیک کنید و ظرف 1-3 روز در بوتیک های آفلاین ما جمع آوری کنید.